ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК MAKITA HM 1801

63дж // 1100 уд/мин // 30кг

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК DEWALT D 25902

19дж//1050-2100 уд/м//10.5кг

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК MAKITA HM 1304 B

25дж // 1450 уд/мин // 18кг

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК MAKITA HM 1202 С

22дж // 1900 уд/мин // 10кг

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК MAKITA HM 0870 B

7.6дж//1100-2650 уд/мин//5кг

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК MAKITA HM 1203 С

25.5дж//950-1900 уд/м//10 кг

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК МОП 3

44дж // 1230 уд/мин // 7.8 кг